top of page

Tarieven en vergoedingen

Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal voldoet aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, afhankelijk van je zorgverzekeraar worden de kosten voor 50 tot 100% vergoed. Lees hieronder hoeveel van jouw behandeling vergoed wordt.

Eigen risico

Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2024  is dit bedrag €385,-, deze kosten betaal je eenmalig voor het hele jaar 2024. Als je bent gestart met een behandeling in 2024 en deze loopt door in 2025, dan betaal je in beide jaren het eigen risico.

Per 1 juli 2024 heeft Psychologenpaktijk O.C. Rozendaal een contract met Menzis en Zilveren Kruis. De volgende zorglabels vallen hieronder:

Menzis:

 • Menzis

 • Anderzorg

 • HEMA

 • VinkVink

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis

 • De christelijke zorgverzekeraar

 • Interpolis

 • FBTO

 • De Friesland

Je krijgt bij deze zorgverzekeraars de behandeling dan geheel vergoed met uitzondering van het eigen risico. De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar. Voor gecontracteerde vergoede zorg is een verwijsbrief van je huisarts nodig.

 

Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal heeft geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid

 • Aevitae

 • DSW

 • A.S.R. (Ditzo, de Amersfoortse)

 • VGZ (Univé, Zekur)

 • CZ (Delta Lloyd, OHRA)

 

Hoeveel krijg ik vergoed bij ongecontracteerde zorg?

Neem contact op met je zorgverzekeraar, zodat je weet hoeveel van de zorg wordt vergoed en hoeveel je eventueel zelf moet betalen. De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten en de diagnose die wordt gesteld. Ook voor ongecontracteerde vergoede zorg is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ik houd de tarieven aan die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven staan hieronder op deze pagina aangegeven.

Betalingsvoorwaarden ongecontracteerde zorg

In het geval Praktijk O.C. Rozendaal geen contract heeft met jouw met zorgverzekeraar, dan betekent het dat de factuur niet rechtstreeks ingediend kan worden bij je zorgverzekeraar. Je ontvangt van mij periodiek een factuur van de sessies die hebben plaatsgevonden en betaalt het volledige bedrag aan Praktijk O.C. Rozendaal. De factuur kan je declareren bij je zorgverzekeraar, vaak kan dit digitaal (via een app). De vergoeding (tussen 50-80%) wordt dan door je zorgverzekeraar aan jou uitbetaald.

Tarieven 2024

Een intakesessie valt onder ‘Diagnostiek’ en een behandelsessie onder ‘Behandeling’. Zorgverzekeraars vragen voor vergoeding van de zorg naar zogenoemde behandelcodes. Deze codes vind je tussen de haakjes achter het aantal minuten. De behandelcodes worden vermeld op de factuur.

Diagnostiek:

60 minuten (CO0562)    € 183,44
75 minuten (CO0692)    € 223,48
90 minuten (CO0822)    € 274,01
120 minuten (CO0952)    € 380,13


Behandeling:

45 minuten (CO0497)    € 135,89
60 minuten (CO0627)    € 161,46
75 minuten (CO0757)    € 198,72
90 minuten (CO0887)    € 242,76
120 minuten (CO1017)    € 346,41


Intercollegiaal overleg:

Kort (OV0007)    € 25,05
Lang (OV0008)    € 76,35

Zelf betalen?
Er is ook de mogelijkheid om de zorg volledig zelf te betalen, dit is niet vergoede zorg. In dat geval betaal je €131,89 per gesprek van 45 minuten in 2024. Met 15 minuten indirecte tijd voor voorbereiding en verslaglegging, gaat het om een consult van totaal 60 minuten. Gesprekken die langer of korter duren dan 45 minuten hebben een tarief naar rato. Als je de behandeling zelf betaalt, dan is een verwijsbrief van je huisarts niet nodig.

Annuleren / No show
Een afspraak kun je minimaal 48 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is, dan kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik € 60,- voor het gemiste gesprek in rekening. Helaas wordt er geen uitzondering gemaakt voor ziekte. De rekening voor een no show kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Voorwaarden & klachtenregeling

Privacy en het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Ik neem je privacy serieus en werk dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag ik alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mag ik alleen voor dát doel gebruiken. Bij Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal zijn noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Je gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen en psychologen medische gegevens van patiënten veilig opslaan en verwerken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van de behandeling te meten, kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling vul je dan een vragenlijst in die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst wordt gebruikt om de voortgang van de behandeling te evalueren. De ROM meting is niet standaard bij elk behandeltraject en wordt doorgaans alleen gebruikt als er meer informatie gewenst is tijdens de intakefase.

Behandelovereenkomst en privacyverklaring

Voorafgaand aan het behandeltraject worden de voorwaarden voor behandeling bij Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal met je besproken. Als je niet wilt dat jouw zorgverzekeraar diagnose-informatie krijgt, kun je bezwaar aantekenen. Samen vullen we dan een formulier (privacyverklaring) in, dat we allebei ondertekenen. Op dit formulier staat dat de gestelde diagnose weg gelaten wordt op de factuur.

Klanttevredenheidonderzoek en klachtenregeling

Ben je tevreden over je behandeling? Deel dit met mij en in je omgeving! Aan het einde van het behandeltraject vraag ik je om mij, de behandeling en de behaalde resultaten te beoordelen. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan hoor ik dat graag van je. Samen gaan we jouw klacht oplossen. Mochten we hier toch niet samen uitkomen, dan kan je jouw klacht bespreken via de klachten- en geschillenregeling van het NIP. Of je kan een e-mail sturen naar nip@klachtencompany.nl

Heb je de behandeling nog niet beoordeeld? Een anonieme beoordeling achterlaten kan via Zorgkaart Nederland.

Anker 1: klachtenregeling
bottom of page