top of page

Vergoedingen en tarieven

Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal voldoet aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen 50-100% van de behandeling vergoed krijgt. Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal heeft geen contracten met verzekeraars. Neem contact op met je zorgverzekeraar, zodat je weet hoeveel van de zorg wordt vergoed en hoeveel je eventueel zelf moet betalen. De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten en de diagnose die wordt gesteld. Voor vergoede zorg is een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ik houd de tarieven aan die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Eigen risico
Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023  is dit bedrag €385,-, deze kosten betaal je eenmalig voor het hele jaar 2023. Als je bent gestart met een behandeling in 2023 en deze loopt door in 2024, dan betaal je in beide jaren het eigen risico.

Tarieven 2023

Diagnostiek:

5 minuten (CO0042)    € 37,87
15 minuten (CO0172)    € 65,19
30 minuten (CO0302)    € 108,04
45 minuten (CO0432)    € 151,07
60 minuten (CO0562)    € 173,40
75 minuten (CO0692)    € 211,34
90 minuten (CO0822)    € 259,01
120 minuten (CO0952)    € 373,08


Behandeling:

5 minuten (CO0107)    € 29,68
15 minuten (CO0237)    € 52,99
30 minuten (CO0367)    € 90,36
45 minuten (CO0497)    € 128,40
60 minuten (CO0627)    € 152,50
75 minuten (CO0757)    € 187,76
90 minuten (CO0887)    € 229,30
120 minuten (CO1017)    € 337,14


Intercollegiaal overleg:

Kort (OV0007)    € 23,58
Lang (OV0008)    € 71,88

Zelf betalen
Er is ook de mogelijkheid om de zorg volledig zelf te betalen, dit is onvergoede zorg. In dat geval betaal je €124,16 per gesprek van 45 minuten. Gesprekken die langer of korter duren dan 45 minuten hebben een tarief naar rato.

Annuleren / No show
Een afspraak kun je minimaal 48 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is, dan kan ik geen andere afspraak meer inplannen en breng ik € 60,- voor het gemiste gesprek in rekening. Helaas wordt er geen uitzondering gemaakt voor ziekte. De rekening voor een no show kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Voorwaarden & klachtenregeling

Privacy en het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Ik neem je privacy serieus en werk dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag ik alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mag ik alleen voor dát doel gebruiken. Bij Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal zijn noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Je gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen en psychologen medische gegevens van patiënten veilig opslaan en verwerken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van de behandeling te meten, kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vraag ik of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst wordt gebruikt om de voortgang van de behandeling te evalueren.

Behandelovereenkomst en privacyverklaring

Voorafgaand aan het behandeltraject worden de voorwaarden voor behandeling bij Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal met je besproken. Als je niet wilt dat jouw zorgverzekeraar diagnose-informatie krijgt, kun je bezwaar aantekenen. Samen vullen we dan een formulier (privacyverklaring) in, dat we allebei onderkenen. Op dit formulier staat dat de gestelde diagnose weg gelaten wordt op de factuur.

Klachtenregeling

Ben je tevreden over je behandeling? Deel dit met mij en in je omgeving! Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan hoor ik dat graag van je. Samen gaan we jouw klacht oplossen. Mochten we hier toch niet samen uitkomen, dan kan je jouw klacht bespreken via de klachten- en geschillenregeling van het NIP.

bottom of page