top of page
7.jpg

Online therapie

Psychologenpraktijk O.C. Rozendaal

Binnen de basis GGZ ben ik werkzaam als BIG-geregistreerde GZ-psycholoog.  Ik bied kortdurende behandeling voor vrouwen met lichte tot middelzware klachten. In de therapie werk ik veel met cognitieve gedragstherapie, acceptance & commitment therapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Alle behandelingen verlopen via beeldbellen (online). 

 

Lees gauw verder welke diagnoses en stoornissen ik behandel die vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Met welke psychische klachten kun je terecht?

Hieronder volgen uit de DSM-5 geclassificeerde diagnoses en stoornissen die ik behandel in mijn praktijk en die vergoed worden vanuit de zorgverzekering:

 • Alle depressieve stemmingsstoornissen, met uitzondering van de disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis

 • Alle angststoornissen en angstklachten, met uitzondering van de specifieke fobie

 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen:

  • Posttraumatische-stressstoornis (PTSS)

  • Acute stressstoornis

  • Andere en ongespecificeerde trauma en stressorgerelateerde stoornissen

 • Alle somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen, m.u.v. psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden

 • Disruptieve, impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen

Aanvullend op de DSM-5 geclassificeerde stoornis behandel ik de volgende klachten die niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering:

 • Stemmingsklachten

 • Faalangst en paniek

 • Genderproblemen (niet als primaire diagnose)

 • Identiteitsproblemen m.u.v. persoonlijkheidsstoornis

 • Pre- en postpartum depressie

 • Zelfbeeldproblemen en onzekerheid

 • Sociale angstklachten

 • Overspannenheid, burn-out en stress

 • Premenstruele stoornissen, zoals PMS en PMDD

 • Klachten gerelateerd aan discriminatie, racisme en uitsluiting

 • Klachten die samenhangen met de culturele/religieuze achtergrond of migratieachtergrond

Angstklachten, stemmingsproblemen en traumagerelateerde problemen worden het vaakst bij Praktijk O.C. Rozendaal behandeld.

Bij welke klachten kun je niet voor vergoede zorg bij Praktijk O.C. Rozendaal terecht?

Sommige DSM-5 diagnoses worden niet vergoed, daarnaast vallen bepaalde zwaardere psychische klachten onder de Specialistische GGZ. Voor onderstaande klachten kun je niet bij Praktijk O.C. Rozendaal terecht:

 • Verstandelijke beperkingen

 • Communicatiestoornissen

 • Specifieke leerstoornissen

 • Motorische stoornissen / coördinatieontwikkelingsstoornis

 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

 • Bipolaire stemmingsstoornissen

 • Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis

 • Aanpassingsstoornissen 

 • Dissociatieve verschijnselen en/of stoornissen

 • Voedings- en eetstoornissen

 • Slaap-waakstoornissen

 • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

 • Neurocognitieve stoornissen, zoals delirium, uitgebreide neurocognitieve stoornissen en beperkte neurocognitieve stoornissen

 • Persoonlijkheidsstoornissen

 • Parafiele stoornissen

 • Bewegingsstoornissen en andere bijwerkingen van medicatie

Aanvullend hierop behandel ik ook niet:

 • Ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van anderen

 • Decompensatie (psychotisch)

 • (Huiselijk) geweld

 • Kindermishandeling

 • Structureel overmatig middelengebruik en/of -afhankelijkheid (verslavingsproblematiek)

 • Relatieproblemen

 • Overbruggingszorg

bottom of page