top of page

Werkwijze en wachttijden

Kennismaking en intake
Er vindt eerst een gratis kennismaking (telefonisch of via beeldbellen) plaats, deze vrijblijvende kennismaking is bedoeld om een globaal beeld van je klachten te krijgen en om te onderzoeken of wij een juiste match zijn, of dat een andere psycholoog beter aansluit bij je behoeften. De kennismaking duurt ongeveer 20 minuten. Als je besluit om te starten met een behandeltraject, dan volgt een intakegesprek. In dit gesprek ga ik dieper in op je klachten en achtergrond om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en je hulpvraag. Er wordt een diagnose gesteld. Samen maken we een behandelplan met concrete, haalbare doelen en maak ik een inschatting van het aantal behandelsessies. Na de intake vul ik de HoNOS+ in, dat is een vragenlijst met het doel om de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren in kaart te brengen en om de zorgzwaarte te bepalen.

Hoe snel kun je terecht?

Wachttijd tot aan kennismaking: 2 weken

Wachttijd tot aan intake: 7 weken

Wachttijd tot aan behandeling: 1-2 weken na de intake
Laatst geüpdatet: 24-05-2024

Behandeling
Na de intake wordt gestart met de behandeling. De duur van de behandeling varieert van vijf tot twaalf gesprekken. De intake duurt ongeveer 90 minuten, vervolgsessies ongeveer 60 minuten. Meestal vinden gesprekken eens per twee weken plaats. EMDR sessies zijn vaak wekelijks en duren meestal tussen de 75-90 minuten. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig met korte vragenlijsten. Soms kan het handig of nodig zijn om contact te hebben met de verwijzer, dit gebeurt alleen met jouw toestemming. In de laatste sessie evalueren we je doelen en maken we een preventieplan, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan.

Wat wordt er van jou verwacht?

Om de gestelde doelen te behalen wordt van jou een bepaalde inzet verwacht. Namelijk dat je naar de gemaakte afspraken komt en tussen de afspraken door actief aan de slag gaat met de huiswerkopdrachten of (reflectie)oefeningen. Vermindering van klachten en duurzame gedragsveranderingen zijn afhankelijk van de juiste ondersteuning, motivatie en voldoende inzet. Alleen praten tijdens de sessies is niet voldoende om te herstellen van de klachten.

Wanneer wordt een behandeling afgerond?
Binnen Praktijk O.C. Rozendaal maak ik gebruik van uitstroomcriteria, dat zijn criteria die bepalen dat een behandeltraject binnen redelijke tijd wordt afgerond. Binnen de basis GGZ zijn er kortdurende (4-5 gesprekken), middellange (7-8 gesprekken) en intensieve (10-12 gesprekken) trajecten. Bij chronische klachten zijn er 12 gesprekken per jaar mogelijk. Het doel is dat er een goede doorstroom ontstaat om cliënten kwalitatieve psychologische zorg te bieden en tegelijkertijd de wachtlijsten te verkorten.

Uitstroomcriteria
Het afronden of stoppen van de behandeling wordt bepaalt door één of meerdere van onderstaande criteria:

 • Behandeldoelen zijn (groten)deels bereikt. Evaluatie vindt tussentijds en aan het einde van de behandeling plaats met behulp van schaalvragen en eventueel vragenlijsten.

 • Klachten zijn in remissie: de symptomen blijven weg of zijn aanzienlijk verminderd.

 • Het dagelijkse sociale en/of werk functioneren is significant verbeterd.

 • *Er hebben 12 gesprekken binnen een kalenderjaar plaatsgevonden.

 • Een ander (vervolg)traject is geïndiceerd:

  • Hogere frequentie sessies, een ander type aanbod, intensiever en/of multidisciplinair aanbod, deeltijdprogramma of dagbehandeling in de SGGZ.

  • Doorverwijzing voor een diagnostiektraject.

  • Terug verwijzen naar de huisarts na een onvolledig traject: bijvoorbeeld als alleen een intake is afgenomen of de client is niet meer bereikbaar.

*Bij uitzondering en in overleg met de client en verwijzer kan een behandeltraject met een aantal sessies verlengd worden afhankelijk van de actuele klachten en omstandigheden. In sommige gevallen dient de client toestemming te vragen bij de zorgverzekeraar voor extra vergoede zorg.

Wat als ik jou niet kan helpen?

Soms blijkt tijdens het kennismakingsgesprek dat ik niet de juiste ervaring of expertise heb om je goed te kunnen begeleiden bij je klachten, dan kijken we samen naar een passende oplossing. In sommige gevallen zal ik terugverwijzen naar de huisarts of POH-GGZ/praktijkondersteuner (de psycholoog van de huisartsenpraktijk). In andere gevallen kan ik je doorverwijzen naar een andere psycholoog, zorgaanbieder of zorginstelling, bijvoorbeeld voor diagnostiek of een intensiever behandelprogramma (SGGZ). We spreken dan af of ik de doorverwijzing in orde maak of dat je jezelf aanmeldt. Ik heb geen invloed op het aanmeldingsproces of de wachttijden van andere zorgaanbieders.

lan-gao-Q8_8Dc0WIAI-unsplash.jpg
"Odyl is een prettige behandelaar, ze begrijpt je en creëert een vertrouwelijke sfeer, ze prikt precies door tot de kern. Ik kijk heel positief terug op mijn traject met haar."
bottom of page